Hồ thủy sinh bố cục rừng – Phần 2

0
5

Phần theo của bố cục rừng này chúng tôi sẽ giới thiệu một số layout thô chưa vào cây.Hình ảnh đươc sưu tầm từ cuộc thi layout thô NSHC .